Thursday, 15 October 2009

Η εθελοντική ομάδα «Το Άλλο Σχολείο» ξεκινά για τρίτη συνεχή χρονιά, δωρεάν  μαθήματα ελληνικής γλώσσας                                     για μετανάστες/στριες και πρόσφυγες. 

 «Το Άλλο Σχολείο»   είναι ανοικτή, εθελοντική πρωτοβουλία πολιτών, εκπαιδευτικών και μη, που έχει σκοπό την δωρεάν εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες/στριες και  πρόσφυγες.


Τα μαθήματα ελληνικών που διδάσκονται σ’ «Το Άλλο Σχολείο» θα γίνονται, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στις αίθουσες των 1ου  και 2ου  Γυμνασίων Καισαριανής, στην όδο Ηρ. Κωνσταντοπούλου 13Β, όπου θα γίνουν και οι εγγραφές στις 21 και 26/10/2009, ώρα 19.00-21.00.


Μπορούν να εγγραφούν όσοι μετανάστες και πρόσφυγες το επιθυμούν.


Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19.00-21.00


Πληροφορίες:  Κ.Ε.Π. Καισαριανής, τηλ: 210 7526200
                   Κέντρο Υγείας του Παιδιού, τηλ: 210 7233872

Thursday, 8 October 2009


Δωρεάν Μαθήματα Ελληνικών
- Falas mësimi i gjuhës greke!
Free Greek Language Lessons
KYPCBI ΓPEHECKOΓΟ ЯЗΒΙΚΑ


Free courses of Greek language begin for adult immigrants and refugees in Kaisariani, Athens.
The Centre Service of Citizens (K.E.P., Etnhikis Antistasis 12, Kaisariani) or to the Child Care Center (Skopeutirio)

Ineresoheni për të mësuar falas gjuhën greke? Drejtohuni pranë Qendrës së Shëndetit të Fëmijëve në Kesariani dhe Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve (KEP) Kesariani.

KYPCБ rpeчeckoґo языka ддя взpocЛoго репатpиаитa, ң беҗеңцев в Қесариңи.
Иоформаия и заявления УЧАСТНИКОВ См: центр обслуҗивания граҗдан (K.E.P., Etnhikis Antistasis 12, Kaisariani) или Child Care Center (Skopeutirio)

Πληροφορίες Information:
Κέντρο υγείας παιδιού – Καισαριανή 210 7233872
Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών 210 7526200
email: to.allo.sxoleio@gmail.com

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Τετάρτη 21/10/2009 και Δευτέρα 26/10/2009
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 2/11/2009


Διεύθυνση: 1ο και 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής
Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13β
χάρτης (map)
εδώ


Bus line: 732
station: 9th Formionos str. 
more info about bus line: here

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ για Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ελληνικά σε μετανάστες και πρόσφυγες:

http://www.opengr.net/ALLO_SXOLEIO/main.html
email: to.allo.sxoleio@gmail.com

Friday, 2 October 2009

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

«Το άλλο Σχολείο» είναι ανοικτή εθελοντική πρωτοβουλία πολιτών, εκπαιδευτικών και μη, που έχει σκοπό τη δωρεάν εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες/στριες και πρόσφυγες.

Στο Σχολείο γίνονται δεκτοί, ύστερα από αίτηση τους, ενήλικες μετανάστες ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, φύλου και θρησκείας. Οι εγγραφές γίνονται τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου γίνονται δεκτοί μετανάστες που το επίπεδο γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα, τους επιτρέπει να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντα τμήματα του Σχολείου.

Η κατάταξη τους σε επίπεδα γίνεται ύστερα από γραπτό και προφορικό τεστ. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται έτσι ώστε, να δημιουργούνται όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενή τμήματα, τα οποία θα λειτουργούν εφόσον έχει συμπληρωθεί ικανός αριθμός μαθητών, υπάρχει διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό και αίθουσες διδασκαλίας.

Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας λειτουργούν τρία επίπεδα α) αρχαρίων, β) μέσων και γ) προχωρημένων. Ο αριθμός των τμημάτων θα είναι αποτέλεσμα του αριθμού των μαθητών και των διδασκόντων.

Η σχολική χρονιά αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες. Οι μαθητές ενημερώνονται γι’ αυτό, έγκαιρα, προφορικά και με έντυπο υλικό.

Το «άλλο Σχολείο» είναι οικονομικά ανεξάρτητο και αυτοδιαχειριζόμενο.

Οι οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν καλύπτονται από τη συνδρομή των μελών και των φίλων του σχολείου.

Οι διδάσκοντες λειτουργούν με συνέπεια προς τις αρχές του σχολείου και με απόλυτο σεβασμό προς τους συναδέλφους τους και τους μαθητές.

Όταν απουσιάζουν φροντίζουν να ειδοποιούν εγκαίρως την γραμματέα του Σχολείου ή τον/την αντικαταστάτη/τρια τους, έτσι ώστε να αναπληρωθεί η απουσία τους. Αν διαπιστώσουν ότι αδυνατούν να συνεχίσουν το έργο που έχουν αναλάβει, το γνωστοποιούν, ώστε να αντικατασταθούν.

Συμμετέχουν σε συναντήσεις του Σχολείου κατά τις οποίες συζητούνται τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη διδασκαλία και γενικότερα το εκπαιδευτικό έργο τους.

Οι διδάσκοντες τηρούν βιβλίο παρουσιών, το οποίο ενημερώνουν και παραδίδουν μετά τη λήξη του μαθήματος στην γραμματέα του Σχολείου.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι δεν καταβάλλουν δίδακτρα. Εφόσον το επιθυμούν αγοράζουν τα βιβλία που έχουν καθοριστεί για την διδασκαλία, αλλιώς, τους παρέχονται δωρεάν φωτοτυπίες της διδασκόμενης ύλης. Επίσης τους παρέχεται γραφική ύλη.

Οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα τους. Οι μαθητές είναι ανάγκη να σέβονται τον χώρο του Σχολείου και να τον διατηρούν καθαρό.

Thursday, 1 October 2009

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ To "άλλο σχολείο" ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το «άλλο Σχολείο» Καισαριανής είναι ομάδα εθελοντών με σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε μετανάστες/στριες και πρόσφυγες.


Τα μέλη της ομάδας, με δεδομένη την ελεύθερη προσέλευσή τους, καθώς και την προσφορά τους συμφωνούν με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του «άλλου Σχολείου», στις ακόλουθες αρχές:

Η ομάδα είναι αυτόνομη συλλογικότητα και λειτουργεί ανεξάρτητα από θεσμικά όργανα του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πολιτικές παρατάξεις, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τη δράση της.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στη συνύπαρξη των μεταναστών, των προσφύγων και των ντόπιων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

Μέσα από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας να γνωρίσουμε τα προβλήματά τους και να συμβάλουμε στην επίλυσή τους.

Να ανταλλάξουμε απόψεις και να τους κάνουμε γνωστό τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα με σκοπό την ευκολότερη διαβίωσή τους.

Οι διδάσκοντες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά και πολίτες που χαρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια, ενδιαφέρον και διάθεση να προσφέρουν στην πραγματοποίηση του σκοπού της ομάδας.

Τα μέλη της ομάδας ανάλογα με την ειδικότητά τους συνεισφέρουν :

α)ως εκπαιδευτές, β) ως γραμματειακή υποστήριξη - γραμματεία (στατιστικά- επικοινωνία μεταξύ μας και με τρίτους, αλλά και γ) στη στήριξη των μεταναστών σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα.

Οι διδάσκοντες λειτουργούν με συνέπεια προς τις αρχές του «άλλου Σχολείου» και με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό των μαθητών, αλλά και απέναντι στους/τις συναδέλφους τους. Οι διδάσκοντες δεν αναπτύσσουν επαγγελματικές σχέσεις με τους μαθητές τους.

Συμμετέχουν σε συναντήσεις κατά τις οποίες συζητούνται τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη διδασκαλία και γενικότερα το εκπαιδευτικό έργο τους. Επίσης, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτές, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας τους είναι απαραίτητο να ενημερωθούν, να προετοιμαστούν από τους/τις παλιότερους συναδέλφους και να αποδεχθούν τον σκοπό της ομάδας, τον τρόπο διδασκαλίας και τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του «άλλου Σχολείου».

Στην τάξη λειτουργούμε σε δυάδες, ενώ στην επεξεργασία θεμάτων και την υλοποίηση προγραμμάτων σε επιμέρους ομάδες. Αν και η διδασκαλία γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ύλης του «άλλου Σχολείου», οι διδάσκοντες έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν την κατάλληλη, κατά τη γνώμη τους, μέθοδο για τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα εποπτικά μέσα, να δίνουν στους μαθητές πρόσθετα θέματα και ασκήσεις για καλύτερη εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων.

Αποφάσεις

Τα μέλη της ομάδας δεν ενεργούν μεμονωμένα. Οποιεσδήποτε απόψεις ή σκέψεις συζητιούνται στη Γενική Συνέλευση της ομάδας και οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και δεσμεύουν την ομάδα στο σύνολό της.

Οι αποφάσεις για την ύπαρξη, τη μορφή, τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, λαμβάνονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους από τη γενική συνέλευση ή τις επί μέρους ομάδες.

Η συνέλευση συνέρχεται 2 φορές το μήνα, Την πρώτη Δευτέρα και την τρίτη Τετάρτη του μήνα μετά το μάθημα.

Οι επί μέρους ομάδες ορίζουν τις συναντήσεις τους ανάλογα με τις ανάγκες.

Έργο τους είναι:

Η διαμόρφωση των ετήσιων προγραμμάτων ύλης κατά επίπεδο, ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Η επιμόρφωση των διδασκόντων και η ενημέρωσή τους σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το εκπαιδευτικό τους έργο.

Η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του «άλλου Σχολείου» (φωτοτυπίες, γραφική ύλη, αίθουσες διδασκαλίας κ.α.).

Η εγγραφή των μαθητών/τριών και η κατάταξή τους σε επίπεδα ανάλογα με τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα.

Η επεξεργασία και η υλοποίηση προτάσεων των μελών της ομάδας για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της

Η δημιουργία νέων τμημάτων ή η συγχώνευση παλαιών ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες σε αυτά.

Η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων

Επίσης η ομάδα συναντιέται, με την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο του Κέντρου Υγείας του Παιδιού, με σκοπό την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της ομάδας, και την προώθηση ιδεών και θέσεων.

Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας λειτουργούν τρία επίπεδα α) αρχαρίων, β) μέσων και γ) προχωρημένων. Ο αριθμός των τμημάτων θα είναι αποτέλεσμα του αριθμού των μαθητών και των διδασκόντων.

Η σχολική χρονιά αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες. Οι μαθητές ενημερώνονται γι αυτό, έγκαιρα, προφορικά και με έντυπο υλικό.

Το «άλλο Σχολείο» είναι οικονομικά ανεξάρτητο και αυτοδιαχειριζόμενο.

Οι οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν καλύπτονται από τη συνδρομή των μελών και των φίλων του σχολείου.